Zorgvisie publiceert GGZ-EPD overzicht
juli 2022

Zorgvisie is een gerenommeerd journalistiek platform bestaande uit een website en diverse magazines dat een brug probeert te slaan tussen beleid en praktijk in de Nederlandse gezondheidszorg. Het GGZ-EPD overzicht, dat de Zorginformatiegroep onlangs met behulp van een groot aantal GGZ en FZ organisaties heeft gerealieerd, is gepubliceerd op zorgvisie.nl, de website van Zorgvisie. De Zorginformatiegroep heeft het overzicht gemaakt om de kennisdeling over EPD’s in de GGZ en FZ verder te bevorderen. De publicatie van het overzicht op het veelgelezen zorgvisie.nl draagt daar verder aan bij.

Het GGZ-EPD overzicht laat zien welke EPD/GGZ-IS systemen er in Nederlandse organisaties voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Forensische Zorg (FZ) worden gebruikt. Voor een honderdtal GGZ- en FZ-organisaties is in kaart gebracht met welk EPD/GGZ-IS systeem zij werken. Om de transparantie verder te vergroten zal de Zorginformatiegroep binnenkort ook de gemiddelde beoordeling van de eindgebruikers van deze systemen aan het overzicht toevoegen. Deze beoordelingsgegevens zullen worden verkregen via de nieuwe website EPDmeter.nl, die begin 2015 van start zal gaan.