Project Digitaal Dossier in FPC Van Mesdag succesvol afgerond
augustus 2022

Met een feestelijke borrel is dinsdag 16 februari het project Digitaal Dossier van FPC Dr. S. van Mesdag afgerond. De Zorginformatiegroep leverde de projectleider.

Op 1 december 2015 is het Digitaal Dossier door FPC Dr. S. van Mesdag in gebruik genomen. Dat betekent concreet:

  1. Alle relevante verpleegdendossiers zijn verhuisd van diverse netwerkschijven naar het EPD-systeem USER.
  2. De gebruikersgroep is flink uitgebreid doordat ook alle sociotherapeuten gebruik zijn gaan maken van USER.
  3. USER is de primaire plek geworden voor het vastleggen en inzien van decursus.
  4. Er zijn nieuwe organisatiebrede formats voor het behandelplan en zorgplan ingevoerd.

Na een korte nazorgfase is het Digitaal Dossier op 15 februari 2016 door de beheerorganisatie in beheer genomen. Voor de start van de door de Zorginformatiegroep geleverde projectleider op 1 maart 2015 was al een aantal jaren een EPD-project gaande in FPC Van Mesdag. Helaas bleven om verschillende redenen noemenswaardige resultaten echter uit. Door de ambities van het project te voorzien van een realistisch tijdspad, het project op te delen in opeenvolgende deelprojecten, een concreet projectplan op te stellen en strak te sturen op resultaten is ervoor gezorgd dat in december 2015 binnen tijd, budget en scope het eerste kliniekbrede resultaat van het project in jaren is geboekt: de implementatie van een Digitaal Dossier.