Dimence

Dimence is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg die is ontstaan uit een fusie. Onderdeel van de organisatorische fusie was een organisatiebrede implementatie van het elektronisch patiëntendossier (EPD) USER. Om de kwaliteit van het systeem voor de uitrol te kunnen garanderen zijn diverse procestests uitgevoerd. Voor Dimence heeft één van de adviseurs van de Zorginformatiegroep het plan van aanpak voor de procestests vormgegeven en de procestests met zowel applicatiebeheerders als eindgebruikers begeleid. Dit heeft geresulteerd is een heldere rapportage van verbeterpunten welke door Dimence en de softwareleverancier zijn gerealiseerd.