Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen is een dienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie met meer dan 17.000 medewerkers. Na de livegang van het EPD bij de penitentiaire psychiatrische centra (PPC’s) in december 2013 is er een groot aantal organisatorische, functionele en technische restpunten geïdentificeerd. Jorrit Spee, adviseur bij de Zorginformatiegroep, gaf leiding aan een multidisciplinair projectteam dat er in nauwe samenwerking met de beheerorganisatie in een tijdsbestek van tien maanden voor heeft gezorgd dat het EPD nu verantwoord in beheer kan worden genomen. Enkele van de resultaten van het Project Nazorg EPD zijn hieronder opgesomd.

  • Werkprocessen beschreven
  • EPD-processen beschreven
  • Procesgerichte testscripts gerealiseerd
  • Opleidingsmateriaal en instructiemateriaal opgeleverd
  • Taakverdeling rondom Functioneel Beheer en DBBC-facturatie opgesteld
  • Door middel van workshops verbeteringen in de functionele inrichting in kaart gebracht, geprioriteerd, uitgewerkt en met behulp van de EPD-leverancier gerealiseerd
  • Overdracht applicatie van project- naar beheerorganisatie voorbereid
  • Restpunten van livegang gestructureerd en weggewerkt
  • Callproces ingericht
  • Drie nieuwe releases van het EPD-systeem getest en in productie genomen