De Bascule

De Zorginformatiegroep leverde de projectadviseur voor de implementatie van het EPD-systeem USER. Deze projectadviseur is verantwoordelijk voor de verschillende koppelingen tussen het EPD en andere bronsystemen en de performance van het EPD i.r.t. de IT-infrastructuur. Daarnaast ondersteund de projectadviseur de verschillende werkgroepen binnen heg projectteam als inhoudelijk expert op het gebied van EPD-systemen in het algemeen en USER in het bijzonder.