Implementatie MI-oplossing bij DJI succesvol afgerond
juli 2022

Met de formele acceptatie van het vrijgaveadvies is woensdag 17 februari het project EPD-MI van DJI afgerond. De Zorginformatiegroep leverde de projectleider.

Het project heeft een managementinformatie-omgeving voor het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie (NIFP), de vier Penitentiair Psychiatrisch Centra (PPC’s), FPC Oostvaarderskliniek en FPC Veldzicht opgeleverd. Voor het NIFP is daarnaast ook een set standaardrapportages ontworpen en ontwikkeld. De MI-omgeving is gerealiseerd met behulp van de tool USER-BI van leverancier Impulse en maakt gebruik van broninformatie uit het EPD- en zorgregistratiesysteem USER. Ondanks de complexiteit van de projectomgeving is de MI-omgeving opgeleverd binnen de gestelde kaders van tijd, budget en kwaliteit.