GGZ-EPD overzicht in het nieuws
november 2014

Op dinsdag 21 oktober publiceerde Zorgvisie de 2014-versie van het GGZ-EPD overzicht van de Zorginformatiegroep op haar website. Sinds deze publicatie heeft de Zorginformatiegroep veel reacties op het overzicht gekregen, voornamelijk positieve maar ook een paar punten van kritiek. In de paragrafen hieronder worden de belangrijkste reacties toegelicht, te beginnen met de kritiekpunten.

De onderzoeksgroep betreft alleen de leden van GGZ Nederland
Bij de totstandkoming van het overzicht zijn alleen de 110 leden van GGZ Nederland bevraagd terwijl een veel groter aantal GGZ aanbieders in Nederland actief is. Hiervoor is gekozen omdat de Zorginformatiegroep van mening is dat het ledenbestand van GGZ Nederland een representatieve dwarsdoorsnede vormt van de GGZ-organisaties in Nederland. De benodigde extra tijdsinvestering voor het onderzoeken van een veel groter aantal organisaties zou in onze ogen niet verder bijdragen aan het behalen van het doel van de 2014-versie van het overzicht: het transparanter maken van de GGZ-EPD markt. In de 2015-versie van het GGZ-EPD overzicht wil de Zorginformatiegroep het overzicht uitbreiden door alle GGZ-organisaties vanaf een bepaalde grootte in het overzicht op te nemen.

Grote en kleine organisaties worden over een kam geschoren
Het overzicht betreft een rechte telling, dat wil zeggen dat voor het bepalen van de gepubliceerde percentages gekeken is naar het aantal organisaties dat een bepaald systeem gebruikt en dus niet naar het aantal eindgebruikers, het aantal FTE’s of de omzet van een organisatie. Hiervoor is gekozen omdat informatie over het aantal eindgebruikers, het aantal FTE’s of de omzet van de onderzochte organisaties niet eenvoudig beschikbaar was en het veel tijd zou kosten om deze cijfers aan het overzicht toe te voegen. In de 2015-versie van het GGZ-EPD wil de Zorginformatiegroep wel een of meerdere van deze cijfers in het overzicht opnemen zodat het GGZ-EPD gebruik van organisaties van een bepaalde grootte kan worden vergeleken.

De onderzochte systemen zijn niet met elkaar te vergelijken
Een laatste punt van kritiek was dat de systemen in het overzicht niet met elkaar te vergelijken zijn. Het is inderdaad zo dat niet ieder pakket dezelfde functionaliteiten bezit. Alle genoemde pakketten hebben echter wel met elkaar gemeen dat ze de basisfunctionaliteiten van een GGZ-IS/EPD systeem ondersteunen: dossiervoering en productieregistratie en -declaratie. Het overzicht is opgesteld door aan alle leden van GGZ Nederland te vragen welk EPD/GGZ-IS systeem ze gebruiken en de antwoorden hierop zijn verwerkt in het overzicht. In aanvulling hierop is het allang niet meer zo dat de traditionele aanbieders van GGZ-IS/EPD systemen het alleenrecht hebben op uitgebreide en complexe functionaliteiten. Meer complexe functionaliteiten zoals de ondersteuning van zorgprogramma’s zijn bij relatieve nieuwkomers zoals Careweb inmiddels ook gemeengoed.

Transparantie
De Zorginformatiegroep heeft van zorgorganisaties, leveranciers en andere stakeholders veel positieve reacties gehad op het overzicht, dat in hun ogen bijdraagt aan meer transparantie. Daar zijn we blij mee en ook een beetje trots op, want dat was exact ons doel.

Uitnodiging iGGZ
De kers op de taart is dat de Zorginformatiegroep naar aanleiding van de publicatie van het GGZ-EPD overzicht is uitgenodigd om een korte toelichting te geven op een van de volgende overleggen van de iGGZ. De iGGZ is een samenwerkingsverband voor informatievoorziening en architectuur in de GGZ dat wordt gefaciliteerd door Nictiz en GGZ Nederland.

Al met al is de Zorginformatiegroep tevreden met de publicatie van het GGZ-EPD overzicht en wil zij via deze weg nogmaals alle GGZ-organisaties bedanken die aan het overzicht hebben meegewerkt. In 2015 zal de Zorginformatiegroep de volgende versie van het GGZ-EPD overzicht maken waarin ook informatie over de grootte van de organisaties zal worden meegenomen.