NEN-7510 ICT-Beleid

De NEN-7510 norm is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor Informatiebeveiliging voor de Nederlandse zorgsector. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gebruikt de NEN-7510 norm bij het toetsen of zorginstellingen de juiste maatregelen treffen voor het invoeren en handhaven van een adequate informatiebeveiliging. De Zorginformatiegroep kan uw zorgorganisatie begeleiden door bijvoorbeeld het opstellen van een risicoanalyse, het in kaart brengen van risico’s en maatregelen en het classificeren van processen, systemen en informatie.