Mobile Device Management voor de zorg
Zorgprofessionals willen in toenemende mate smartphones, tablets en andere mobiele apparaten integreren in hun dagelijkse werk. Op deze manier kunnen ze namelijk op een gemakkelijke manier onafhankelijk van plaats en tijd toegang krijgen tot de informatie die ze nodig hebben. Dit bespaart de zorgprofessional kostbare tijd die kan worden besteed aan het verhogen van de kwaliteit en efficiëntie van zorg. De ontsluiting van zorginformatie via mobiele devices roept echter wel een aantal vragen op: Hoe zorgt u ervoor dat de mobiele toegang tot zorggerelateerde informatie op een veilige en verantwoorde manier plaats vindt? En hoe zorgt u ervoor dat het beheer van al deze mobiele devices geen extra capaciteit vraagt van uw organisatie? De oplossing van deze vraagstukken is te vinden in Mobile Device Management (MDM). De adviseurs van de Zorginformatiegroep hebben de afgelopen jaren in een breed scala aan verschillende organisaties ruime ervaring met de implementatie van Mobile Device Management opgedaan. Ook uw zorgorganisatie helpen wij graag bij de implementatie van Mobile Device Management en alle technische en organisatorische aspecten die daarbij komen kijken.