1000e beoordeling ingevoerd op EPDmeter.nl
juni 2022

Vier en een halve maand na de officiële start is afgelopen vrijdag de 1000e beoordeling ingevoerd op EPDmeter.nl, het onafhankelijke platform waarop zorgprofessionals hun EPD/ECD-systemen kunnen beoordelen.

EPDmeter wil met het verzamelen en presenteren van de beoordelingen bijdragen aan het vergroten van de invloed van zorgprofessionals op EPD/ECD-dienstverlening en het verhogen van de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van EPD/ECD-systemen in Nederland.

De organisatie van EPDmeter had zich kort na de start van het onafhankelijke platform op 2 februari tot doel gesteld om voor 1 juli 2015 minimaal 1000 beoordelingen te verzamelen. Het feit dat deze mijlpaal ruim een halve maand eerder al is bereikt, geeft volgens oprichter Jorrit Spee aan dat de behoefte aan informatie over het gebruikersperspectief op EPD/ECD-dienstverlening groot is en dat EPDmeter voor veel zorgorganisaties en EPD/ECD-leveranciers in die behoefte voorziet. Spee hoopt dat het bereiken van de mijlpaal van 1000 beoordelingen ervoor zorgt dat ook de zorgorganisaties die nu nog niet zijn terug te vinden op het platform nu aanhaken. “Een aantal zorgorganisaties heeft ons in vertrouwen verteld dat ze EPDmeter een prachtig instrument vinden maar dat ze het (nog) niet durven in te zetten omdat ze bang zijn dat de toegenomen transparantie een negatief effect zal hebben op de relatie met hun EPD/ECD-leverancier”, aldus Spee. “Gelukkig juichen de meeste zorgorganisaties en EPD/ECD-leveranciers het initiatief toe en gebruiken ze de data voor het verder verbeteren van hun EPD/ECD-dienstverlening: precies waarvoor het platform bedoeld is.”

Op het moment voert EPDmeter in samenwerking met de Universiteit Utrecht een onderzoek uit op basis van de verzamelde data. De resultaten van dit onderzoek worden eind juli verwacht.

Wilt u ook bijdragen aan het verder verbeteren van EPD/ECD-dienstverlening in Nederland in het algemeen en in uw organisatie in het bijzonder? Voer een beoordeling in via https://epdmeter.nl of breng EPDmeter onder de aandacht bij uw collega’s via https://epdmeter.nl/delen.